HomeMapa SerwisuKontakt
» Wyszukiwarka

Preparaty wspomagające

PREPARATY WSPOMAGAJĄCE
Lp.
NAZWA ASORTYMENTU
CHARAKTERYSTKYTKA
DOZA
[g/1kg g.w.]
1
Białko S
Koncentrat białka sojowego 50 %. Posiada zdolności emulgujące i stabilizujące strukturę wyrobu. Szczególnie polecany do wędlin drobnorozdrobnionych i pasztetów.
do 2%
2
Cytrocel
Preparat na bazie błonnika cytrusowego, zie-mniaczanego oraz środków wspoma-gających wiązanie wody. Stosowanie pre-paratu polepsza strukturę, zwiększa twar-dość wyrobu gotowego, zwiększa wydaj-ność, likwiduje wycieki wody. Szczególnie przydatny w produkcji wyrobów pakowa-nych próżniowo.Preparatu nie należy sto-sować na sucho. 1 kg cytrocelu należy Roz-puścić w 5 l zimnej wody, wymieszać a następnie dodać do farszu w końcowym procesie kutrowania lub mieszania.
10
3
Emulgator 13/02
Emulgator i stabilizator emulsji do używa-nia na gorąco, ułatwia emulgowanie tłu-szczu oraz zwiększa smarowność pasztetów oraz past mięsnych
5
4
Emulgator 12/02
Bardzo silny emulgator do stosowania na zimno do wyrobów kutrowanych. Należy go
stosować w pierwszej fazie kutrowania.
5
5
Karmel
Karmel amoniakalny o bardzo dużej sile barwiącej. Może być stosowany do barwienia jelit, żelatyn oraz farszy
W zależności od potrzeb
6
Kutermiks
Środek wspomagający kutrowanie. Silny emulgator do wyrobów kutrowanych, posiada również dodatki zwiększające wodochłonność kutrowanej masy. Należy go stosować w  pierwszej fazie kutrowania
5
7
Meatsmak
Preparat wzmacniający smakowitość wyrobu gotowego, działa na odpowiednie partie kubków smakowych, przez co znacznie wzmacnia łaknienie i wpływa w dużym stopniu na pozytywną ocenę końcową wyrobów. Dodatek naturalnych ekstraktów zwiększa atrakcyjność sensoryczną preparatu.
Preparat ma szerokie zastosowanie w przemyśle mięsnym, do wyrobów drobno-, średnio i  gruborozdrobnionych, do wędzonek w dawce 200 g/100l solanki.
1-2
8
Polimac T
Solanka zalewowa bezfosforanowa. Dosko-nała do produkcji wysokowydajnych wyro-bów mięsnych typu mielonki, bloki mięsne, wyso-kowydajne kiełbasy gruborozdrobnione, kon-serwy. Daje duże możliwości zagospo-darowania bardzo tłustych mięs w  mielon-kach. Możliwość uzyskania wysokich wydaj-ności w wędzonych kiełbasach gruboro-zdrobnionych. Solanka poprzez dodanie odpowiednich ekstraktów przypraw posiada doskonałe własności wybarwiające
60 /1 l solanki
9
Polimac T-100
Solanka o zawartości odpowiednio dobranych fosforanach. Doskonała do produkcji wysoko-wydajnych wyrobów mięsnych typu bloki mięsne, wysokowydajne kiełbasy gruboroz-drobnione, konserwy. Możliwość uzyskania bardzo wysokich wydajności w granicach 220%.Solanka szczególnie polecana do wyro-bów drobiowych. Pozwala uzyskać wyroby o walorach dietetycznych z niską zawartością tłuszczu.
55 /1 l solanki
10
Polimac T-T
Solanka zalewowa, szczególnie predyspo-nowana do produkcji wędlin nie wymagają-cych do spożycia zastosowania ponownej obróbki termicznej. Gwarantuje uzyskanie wysokiej soczystości w połączeniu z pożą-daną kruchością wyrobu.
60/1 l
solanki
11
Smaczek
Preparat silnie wzmacniający smakowitość wyrobu gotowego, działa na odpowiednie partie kubków smakowych, przez co znacznie wzmacnia łaknienie i wpływa w dużym stopniu na pozytywną ocenę końcową wyrobów.
Preparat ma szerokie zastosowanie w przemyśle mięsnym, do wyrobów drobno-, średnio i  gruborozdrobnionych, do wędzonek w dawce 300 g/100l solanki.
1-2
12
Solanka Horton XT
Kompletny preparat do sporządzania solanek nastrzykowych do wędzonek. Nie sedyment-tuje, bardzo dobrze rozpuszcza się wodzie. Nie powoduje powstawania efektu „kurzych łapek”. Sprawdza się również przy konieczno- ści uzyskania wyrobów o większych rento- wnościach. Wyroby charakteryzują się dosko- nałą kruchością i soczystością, bez efektu gu-mowatości.
5kg/100 l
13
Solanka F-3000 T
Kompletny preparat do sporządzania solanek nastrzykowych do wędzonek. Nie sedymentuje, bardzo dobrze rozpuszcza się wodzie. Zawartość fosforanów w przeliczeniu na P2O5 =3000 ppm. Zawiera białka roślinne. Doskonałe efekty przy nastrzyku do 60 %.
5kg/ 100 l
14
Solmag
Kompletny preparat do sporządzania solanek nastrzykowych do boczków, ukierunkowany na uzyskiwanie wydajności w wyrobie gotowym na poziomnie 130%. Uzyskuje się również poprawę optometryczną przekroju boczku.
6kg/ 100
15
Solmeat
Przezroczysty preparat w płynie, bardzo czysty chemicznie, nie wpływający na smak wyrobu gotowego. Działa jako przeciwutleniacz, doskonale sprawdza się w produkcji metek, kiełbas surowych oraz surowych wędzonek i boczków.
Zapobiega niekorzystnym zmianom w począ-tkowym etapie dojrzewania wyrobów przy stosunkowo wysokiej, w tej fazie, aktywności wody. Poprawia wyraźnie barwę na przekroju. Wpływa też na pęcznienie białek mięśniowych przez co polepsza zdolność do wiązania wody. Cechy te wyraźnie zwiększają bezpieczeństwo produkcji
10
16
Stabilmit
Preparat stabilizujący trwałość mięs mielonych, kiełbas surowych, metek oraz kiełbas wysokowydajnych Preparat ma szerokie zastosowanie w przemyśle mięsnym do prze-dłużenia trwałości oraz szybkiego i trwałego wybarwienia mięsa mielonego (3g/1kg), metek oraz kiełbas surowych (2g/1kg) jak również kiełbas i bloków wysokowydajnych (1g/1kg)
1-4
17
Top Szynka
Wysoko wyspecjalizowany preparat do pro-dukcji wędzonek surowych oraz boczków. Solanka posiada wyjątkowe cechy pozwala-jące uzyskać produkt wyraźnie różniący się od większości wyrobów spotykanych na ryn-ku. Wędzonki wyprodukowane z  udziałem Top Szynki wyróżniają się wyjątkową kru-chością, niespotykanym wybarwieniem oraz pełnym bukietem smakowo-zapachowym.
Preparat bezfosforanowy.
4kg/ 100 l
18
Żelton
Preparat żelatyny wieprzowej. Wysokiej jakości produkt o sile żelowania 240 B.
Użycie żelatyny w proporcji podanej na opa-
kowaniu gwarantuje 100% zżelowanie róż-nego rodzaju galaret. Żelatynę można z powo-dzeniem wykorzystywać do przygotowywania galaret z drobiu, mięs, ryb a nawet warzyw. Żelatynę można rozpuszczać w wywarze z mięs , wodzie, lub mleku. Bardzo wysoka jakość oferowanej żelatyny powoduje, że stosowana zarówno do potraw słonych i słodkich nie wpływa na ich smak, ponieważ jest praktycznie bez smaku; gwarantuje tylko żelowanie potraw
100g/1 l

UWAGA

Dostawy poniżej 25 kg realizowane są na koszt odbiorcy

Zakład Produkcjno-Handlowy "CORSO"; ul. Związku Walki Młodych 1; 64-410 Sieraków Wlkp.;  tel. +48 61 29 52 441  email: zphcorso@gmail.com